WorkPlace Big Five

WorkPlace Big Five

Jobbar alla med uppgifter som lämpar dem bäst? Är våra projektteam eller ledningsgrupper byggda med optimala resurser? Kan vi vara säkra på att vi kommer att rekrytera den rätta personen, eller kan det första intrycket vara fel? En misslyckad rekrytering blir alltid väldigt dyr jämfört med ett enkelt och snabbt test.

 

WorkPlace Big Five är den personlighetsanalys som sprider sig snabbast i världen. Den baserar sig enbart på forskning och är det perfekta verktyget för att analysera individer och team. Allt bygger på våra personlighetsdrag och styrkor.

 

Man vet på basen av WorkPlace Big Five forskning att människor trivs bäst och är mest framgångsrika i uppgifter som passar deras personlighetsprofil bäst. Genom frågeformuläret hittar vi det perfekta jobbet för en individ. Vi utnyttjar allas styrkor och stöder varandra där det behövs. Här är kärnan i framtidens arbetsliv!

 

Genom att utnyttja resultat från personlighetsprofiler tar vi fram styrkorna hos var och en. Har vi de rätta personligheter att utföra de rätta uppgifterna är alla mera motiverade och åstadkommer betydligt mera. The Work Lagoon använder alltid denna WorkPlace Big Five analys som grund för arbetshandledning och vid varje rekrytering.

 

Är längden på arbetsförhållandet den rätta orsaken till att avancera till förman? Visst är erfarenhet bra, men är alla bra ledare? Att utreda motivationen och lämpligheten till en ny position genom WorkPlace Big Five profil är mycket kostnadseffektivt och enkelt.

Fråga mera!