Rekrytering

Varför utlokalisera rekryteringar?

Därför att det tar oändligt mycket tid och kräver sakkunskap. En misslyckad rekrytering blir alltid kostsamt.

En professionell rekryteringsprocess är alltid även marknadsföring av hela företaget, dess produkter och tjänster och förstärker varumärket.

De bästa kandidaterna når vi genom en stark Employer Brand i kombination av de bästa och nyaste sätten att rekrytera.

75% av arbetskraft är passiva sökanden, och lika många av de potentiella kandidaterna söker nya möjligheter mobilt. Hur ska man svara på den begäran? The Work Lagoon har ett svar!

Vi har ett redskap som hjälper er att enkelt nå alla de som surfar på potentiella nya jobb.

Varje rekryterad person har en WorkPlace Big Five profil. Då vet vi att rekryteringsbeslutet inte är gjord på bara basen av erfarenhet eller känsla utan också på professionella vetenskapliga grunder.

Vi erbjuder helhetslösning, där ni kan vara engagerade just så mycket eller lite ni vill. Vi når till helt nya kandidater och målgrupper och varje nyanställd har blivit vald på basen av sin personlig lämplighet just till det jobbet som var ledigt hos er.

Fråga mera