HR partnerskap

The Work Lagoon HR partnerskap

Ledningens stöd

 • Involverad i planeringen och implementeringen av en HR strategi
  • Säkerställer att strategin implementeras i praktiken ända ner på gräsrotsnivån. Värdepropositionen får inte vara bara tomma ord
 • Bygger upp Employer Branding processer
  • Arbetsgivarimagen är lika viktig som företagets varumärke. Ta hand om den.
 • Som sakkunnigt stöd i ledningsgruppsarbetet.
  • Tillsammans kan vi förbättra bolagets konkurrenskraft genom att förstå människor, deras behov, värderingar och motivation.
 • Bygger upp bolagets Talent Management program
  • Skapar ett attraktivt belöningssystem som attraherar och binder upp de bästa.
 • Undersöker, bygger och förbättrar arbetsgivarimagen.
  • En uppskattad arbetsgivare är även en attraktiv arbetsgivare. En som inte behöver konkurrera bara med lönen. Låt oss göra ert företag till ett sådant!

Stöd till HR ansvariga

 • The Work Lagoon tar hand om rekryteringarna från början till slut
  • Att rekrytera är tidskrävande och en misslyckad rekrytering blir alltid väldigt dyr. Vår tid och sakkunskap är er inbesparing
 • Konkurrensutsätta företagshälsovård
  • Det finns många serviceproducenter. Med vår sakkunskap väljer ni den optimala lösningen just för era behov och kan spara stora summor.
 • Organiserar Team Building aktiviteter
  • Om man satsar på sin personal, ska man få ”payback” för det också.
 • Certifierad WorkPlace Big Five analytiker
 • Genom WorkPlace Big Five verktyget kan vi säkerställa den optimala samarbetsförmågan och göra lyckade rekryteringar
 • Bolagets resultat förbättras när de rätta personerna gör det rätta uppgifter.

Personalens partner

 • Handledare och tutor
  • Vi erbjuder lösningsorienterad och motiverande arbetshandledning, som ger konkreta resultat på en kort tid.
 • Bedömer rekryteringskandidater och förmäns lämplighet till en ny position
  • WorkPlace Big Five ger en ypperlig grund för handledning, karriärplanering och stöd till teamwork. Genom analys och handledning säkerställer vi att nyanställda och förmän blir framgångsrika i sina uppgifter.
 • Undersöker och följer upp arbetsvälmående.
  • Respekterade arbetsgivare följer kontinuerligt upp trivseln och vidtar åtgärder vid behov. Bra stämning ökar produktiviteten och sparar personalkostnader.