Drivkraften

Drivkraften

Kan man driva affärsverksamhet utan att förstå människan?

Att förstå individer, deras behov, värderingar och deras drivkraft är dagens största konkurrensfördel.

Företagens  framgång beror på ledningens förmåga att förstå och stöda personalen på arbetsplatsen och med sina kunder.

Enligt en undersökning kan en tredjedel av företagens resultat förklaras genom humör och stämning. En dålig arbetsatmosfär sänker motivationen, ökar frånvara och i värsta fal lamslår hela organisationen. Det har ingen råd med!

  • Hur agerar ni i en konfliktsituation?
  • Vad är det som driver personalen till att göra sitt bästa varje dag?
  • Har ni för mycket sjukfrånvaro, vad kan det bero på?
  • Har ni arbetshandledning?
  • Hur avancerar man i sin karriär hos er?
  • Har ni optimala team eller kunde annorlunda personligheter göra bättre ifrån sig?
  • Hur belönas man hos er?

Dessa är frågor som The Work Lagoon har svar till.

Vi erbjuder workshops, föreläsningar där vi applicerar positive psykologi och använder person centrerad planerings erfarenheter och verktyg.

Man kan läsa mera om personcentrerat arbete på Helen Sanderson Associates: Teams & organisations

Fråga mera!