Min berättelse

Ledningens partner, The work lagoon och Kati Stenius

Jag har samlat kunnande och kapacitet till min företagarkarriär från många olika affärsområden och från väldigt olika organisationer. Jag har sedan barnsben haft ett behov av att ta hand om andra och förbättra världen. De här egenskaperna är min drivkraft och fick mig till slut att besluta mig för att bli företagare.

Jag känner mest gemenskap med andra företagare och dem som jobbar med entreprenörs attityden. Vi alla brinner ju för det vi gör och där vi känner meningsfullhet.

Grunden ligger i människan

Under åren 2014-2015 verkställde jag min mångåriga dröm och tog en MBA-examen på Aalto universitets Executive Education. Jag fördjupade mig ”Leading Change and Renewal”, läste mycket om positiv psykologi samt stresshantering och välmående. Slutarbetet skrev jag till personalavdelning på ett stort börsbolag. Lärde om hur man attraherar och behåller talang, arbetsgivarimage, (Employer Branding) och personalens välmående.

WorkPlace Big Five personlighetsanalysen The Work Lagoon erbjuder stöder den positiva inställningen till individer. Den tar fram våra personlighetsdrag på ett sätt som vi kan alltid tala positivt om.

Teamtailor, det bästa verktyget att förstärka Employer Brand och modernisera rekryteringen med kommer till Finland med The Work Lagoon.

Arbetserfarenhet från VD till vårdare.

Under många år funderade jag på studera till sjukskötare. Jag trodde dock aldrig att jag skulle vara bäst på att vårda utan fann min styrka i att jobba med de miljöer där man ger vård, handledning eller annan omsorg.

Jag har jobbat många år inom privat hälsovård och medan jag studerade till  MBA läste jag mig också till närvårdare. Med den utbildningen är jag mera kompetent att jobba med företag, vars personal har en låg utbildningsnivå.

En HR – Partner du kan lita på

Genom två färska examina och certifikat i WorkPlace Big Five i kombination med min 25 år långa arbetserfarenhet är jag redo att bli en lojal HR partner för företag som inte har egna resursen eller saknas sakkunskap inom Employer Branding mm.

Jag är en mycket motiverande och lösningsorienterad affärskumpan.  Jag lyssnar på och delar kundens värderingar.

Detta ska bli grundet för vårt fruktbara samarbete!

Min Linkedin profil