The Work Lagoon

De flesta av oss trivs och mår bra på vattnet eller i närheten av det. Bilden av en lagun beskriver väl hur en framgångsrik arbetsplats och arbetsmiljö skall se ut.

Vattnet, alltså arbetsmiljön, bör vara syrerikt, klart och ha ett fungerande ekosystem där alla har lätt att andas. I ett fungerande ekosystem, dvs. en fungerande arbetsplats, är varje medlem lika värdefull, oavsett uppgiften hen har. Vi spelar alla en avgörande roll i relationerna till varandra. Alla har individuella styrkor men är beroende av andras stöd. Människorna är som havet; det kan storma och blåsa men under ytan är det alltid lugnt. Ett företag som lyckas se längre under ytan klarar sig bättre i denna ständigt förändrande värld. Med grundläggande kunskap om det mänskliga beteendet kan vi åstadkomma en långvarig och betydande konkurrensfördel.

Genom att utnyttja vårt kunnande och varje arbetstagares individuella styrkor, lyckas ni uppnå en så effektiv arbetsplats som möjligt och således även de bästa resultaten. The Work Lagoon hjälper att finna och utnyttja personalens och ledningens styrkor. På detta sätt kan vi skapa en stark och rik arbetsmiljö.

Ringa och fråga mera

0400 436 437

Eller skicka en e-post

kati.stenius@theworklagoon.fi

etusivu1

VÅRA TJÄNSTER

GÖR VÅRA ARBETSTAGARE DET JOBBET DÄR DE KAN ANVÄNDA SIN FULLA POTENTIAL? BILDAR VI VÅRA PROJEKTTEAM OCH LEDNINGSGRUPPER OPTIMALT MED KOMPLETTERANDE PERSONLIGHETER OCH FÄRDIGHETETER? REKRYTERAR VI DEN PERSON SOM ÄR JUST RÄTT FÖR POSITIONEN ELLER KAN DET FÖRSTA INTRYCKET VARA VILSELEDANDE?
BLAND VÅRA TJÄNSTER HITTAR NI DET RÄTTA PAKETET FÖR JUST ERT FÖRETAGS BEHOV.
ER HR - PARTNER

HR partner fungerar som strategisk stöd för företagets ledning och en sakkunnig parter inom rekrytering, och analyserar personalens styrkor och utvecklingspotential. Genom satsningar på välmående och Employer Branding ökar personalens produktivitet.
Få unga företag hinner tänka på eller förstår vikten av personalstrategi och vill inte alldeles i startgroparna anställa någon för att sköta HR uppgifter. The Work Lagoon finns här, för er som en äkta partner, vi ska växa framgångsrikt tillsammans.
Läs mera

WorkPlace Big Five person- och teambedömningsredskap

WorkPlace Big 5 är ett person- och teambedömningsredskap som snabbt sprider sig runt världen, redskapet baserar sig på modern personlighetsforskning. På basen av WorkPlace Big Five kan man i allmänhet konstatera att människor trivs och klarar sig bäst med uppgifter som passar deras personlighetsprofil.

Genom WorkPlace Big Five tester ser vi allas styrkor och kan ta vara på dem, kan kombinera rätta personer i rätta team och stöda varandra där stöds behövs. Detta är kärnan i framtidens arbetsliv!
Läs mera

The Work Lagoon rekryterar

Varför utlokalisera rekryteringar?

Därför att det tar oändligt mycket tid och kräver sakkunskap. En misslyckad rekrytering blir alltid kostsamt.

En professionell rekryteringsprocess är alltid även marknadsföring av hela företaget, dess produkter och tjänster och förstärker varumärket.
Läs mera

ARBETSGIVARIMAGE – EMPLOYER BRAND

Hur attraktivt är ert företag som arbetsgivare?
Är personalen riktigt nöjd och kan ni vara säkra på att just ert företag är det mest attraktiva inom er sektor? Man får inte en nöjd personal bara genom lunchsedlar eller julfest, ert Employer Brand arbestgivarimage, är mycket mycket mer.

Hur rekryterar ni? Gör ni som alla andra?

The Work Lagoon känner till de nyaste trenderna inom Employer Branding och har det bästa verktyget för att förstärka företagens image som arbetsgivare. Läs mera: www.teamtailor.com
Hur bygger man en stark arbetsgivarimage? Det finns inte ett entydigt svar, utan tillsammans med The Work Lagoon skapar ni ett eget och personligt arbetsgivarbrand just för ert företag.
Läs mera